Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 §, laatimispäivä 10.8.2018

 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:         Tmi Hanna Vuoristo-Halonen

Y-tunnus:        XXXX

Osoite:        Graniittitie 7B 2, 01150 SIPOO

Sähköpostiosoite:   XXXX

 

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteriä käytetään mahdollisten tilausten toimittamiseen sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

 

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

4. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.  Tiedot asiakkaan mahdollisesti tilaamista tuotteista sekä niiden toimituksesta ja laskutuksesta.

 

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

 

8. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.